Usprawnienie przepływ projektów opracowywania leków i zarządzanie zatwierdzeniami regulacyjnymi w branży farmaceutycznej

Wizualizuj, śledź i ulepszaj przebieg procesów badań medycznych w różnych zakładach produkcyjnych i szerokiej gamie produktów. Dopasuj pracę naukowców z różnych regionów geograficznych i kieruj bardziej przewidywalnym procesem.

Jak Nasza Platforma Oprogramowania Wspiera Przemysł Farmaceutyczny?

Optymalizacja działania laboratoriów kontroli jakości

Wizualizuj wszystkie czynności robocze w konfigurowalnych tablicach Kanban i zoptymalizuj przepływ badań laboratoryjnych tabletek, kapsułek, zastrzyków itp. Ograniczaj pracę w toku (WIP), aby uwolnić farmaceutów i analityków od przeciążenia, skróć czas cyklu i przyspiesz wprowadzanie bezpiecznych leków. Ułatw ustalanie priorytetów i pracuj nad najważniejszym zadaniem we właściwym czasie.

cards

Zapewnienie standaryzacji w sieci laboratoriów

Użyj sieci powiązanych tablic Kanban w celu poprawy koordynacji i standaryzacji procesów pomiędzy wieloma laboratoriami kontroli jakości z różnych regionów geograficznych. Umożliw oglądanie wszystkich strumieni wartości, przydzielaj zdolności produkcyjne i śledź, kiedy nowo wyprodukowany lek jest gotowy do przetestowania lub wysłania do zatwierdzenia przez organy regulacyjne.

cards

Zarządzanie procesami zatwierdzania przez organy regulacyjne

Śledź dokumentację związaną z zatwierdzaniem i dystrybucją produktów. Wyeksponuj każdy etap procesu i używaj sygnałów graficznych, aby ostrzec naukowców o brakujących specyfikacjach w rejestrach kontroli laboratoryjnej, głównych kartotekach leków itp. Włącz zasady automatyzacji w celu tworzenia powiadomień o zbliżających się terminach i zarządzania zapytaniami organów regulacyjnych dotyczącymi informacji pomocniczych.

cards

Uzyskanie transparentności w portfelu projektów farmaceutycznych

Zapewnij wysokopoziomową transparentność i śledź realizowane projekty farmaceutyczne na różnych etapach rozwoju klinicznego. Użyj tablic zarządczych, aby ustalić priorytety najważniejszych projektów/inicjatyw i zdekomponuj je na wykonalne dla zespołów naukowych produkty końcowe.

cards

Wykorzystanie przewidywalności w projektach opracowywania leków

Uzyskaj dostęp do wskaźników Lean/Agile, aby zmierzyć stabilność procesów badań laboratoryjnych. Dopasuj poziom prac wchodzących z poziomem prac wychodzących i stale poprawiaj przewidywalność bezpiecznego dostarczania leków na rynek.

cards

Dlaczego menedżerowie
kochają Businessmap

BMWC Constructors
Ben Jackman
Logistics Supervisor @BMWC Constructors
 Carl Schlenk AG
Dr. Adalbert Huber
Vice President, Badania & Rozwój i Kontrola Jakości @ Carl Schlenk AG
BoaVista
Cíntia Guberovic
Head of Transformation Office @BoaVista
Ultimate Software
Becky McNeeley
Dir. Software Eng. @Ultimate Software
Three Deep
Daniel Woodbeck
Director of Operations @Three Deep
 GE Aviation
Benoît Guillaud
Project Leader @ GE Aviation
Calidae
Jordi Medina
Information Technology and Services @Calidae
Codemotion
Jacopo Romei
Lean Coach @Codemotion
SSOE Group
Josh Zimmerman
Department Manager, Business Development – BIM2Fab® Steel @SSOE Group
Ben
Jackman
Logistics Supervisor BMWC Constructors

Oprogramowanie stworzyło zupełnie nowe środowisko skupione na komunikacji i transparentności w sposób pociągający wizualnie, jakiego przedtem nie widzieliśmy.

BMWC Constructors
Dr.
Adalbert
Huber
Vice President, Badania & Rozwój i Kontrola Jakości Carl Schlenk AG

Businessmap jest wspaniałym narzędziem do zarządzania projektami. Oferuje precyzyjny ogląd stanu zaawansowania zadań, dostarcza pełny obraz zaangażowania zespołów oraz promuje współpracę między wieloma zespołami. Umożliwiając efektywne śledzenie zadań oraz wizualizację procesów pracy, optymalizuje procesy zarządzania projektem i prowadzi do zwiększenia produktywności oraz zapobiega przeciążeniu pracą.

 Carl Schlenk AG
Cíntia
Guberovic
Head of Transformation Office BoaVista

Oprogramowanie pomogło nam poprawić komunikację między działami, stosując reguły biznesowe, które automatyzują żądania za pomocą synchronizacji kart między tablicami. W ten sposób każdy zespół może łatwo monitorować swój postęp, identyfikować SLA i wąskie gardła.

BoaVista
Becky
McNeeley
Dir. Software Eng. Ultimate Software

Businessmap to nie tylko wysoce konfigurowalne, posiadające wiele funkcjonalności narzędzie do wizualizacji naszej tablicy kanban, lecz także dodatkowe funkcjonalności jak reguły biznesowe oraz – co warte szczególnego podkreślenia – rozbudowany moduł analityczny. Wszystko to spowodowało, że stosujemy to narzędzie w naszej pracy.

Ultimate Software
Daniel
Woodbeck
Director of Operations Three Deep

Kiedy wychodzimy i rozmawiamy z klientami o rozwiązaniach od Businessmap, ludzie zaczynają uważniej słuchać, ponieważ też już wszystko słyszeli, ale my rzeczywiście to aktywnie realizujemy.

Three Deep

Benoît
Guillaud
Project Leader GE Aviation

Początkowo chciałem po prostu monitorować swoje produkty, lecz mapowanie procesu miało zupełnie niezamierzony efekt: zespół stworzył wspólne rozumienie sposobu realizacji pacy.

 GE Aviation
Jordi
Medina
Information Technology and Services Calidae

Przestaliśmy zakładać i zaczęliśmy analizować rzeczywistość. Narzędzie pomaga nam monitorować pracę członków zespołu i zastanawiać się nad tym, co dzieje się podczas trwania projektu i jego zadań, od pierwszego kontaktu z klientem aż do zakończenia realizacji.

Calidae
Jacopo
Romei
Lean Coach Codemotion

Businessmap to znacznie więcej niż piękne oprogramowanie kanban’owe. Jest tak potężne, jak tradycyjne systemy zarządzania projektami, a jednocześnie jest bardzo proste i intuicyjne w użytkowaniu.

Codemotion
Josh
Zimmerman
Department Manager, Business Development – BIM2Fab® Steel SSOE Group

…po trzech miesiącach nasz zespół lepiej współpracuje i efektywniej pracuje niż przedtem.

SSOE Group

Zaufane przez miliony, w tym osoby z listy Fortune 50