Zarządzanie przestrzeniami

Dzięki elastycznym przestrzeniom możesz łatwo rozdzielać i śledzić pracę w całej organizacji, zwiększać widzialność projektów i łączyć planowanie z wykonaniem.

01

Przestrzenie zarządcze

Przestrzeń zarządcza umożliwia rozdzielanie i śledzenie pracy w wielu zespołach z poziomu pojedynczej tablicy zarządczej. Traktuj ją jako tablicę nadrzędną, która ułatwia uzyskanie szerszej perspektywy przy jednoczesnym zachowaniu zależności między elementami pracy.

feature 01
02

Przestrzenie zespołu

W celu zwiększenia współpracy i transparentności różnych procesów lub projektów w danym dziale umieść wszystkie tablice kanban danego działu w przestrzeni zespołu. W takiej przestrzeni możesz utworzyć dowolną liczbę tablic kanban i dostosować ich zawartość tak, aby dokładnie odzwierciedlały proces pracy zespołów.

feature 02
03

Role użytkowników

Możesz tworzyć różne role i przypisywać je użytkownikom. Określają one uprawnienia użytkowników do tablic i zadań, a także dozwolone działania w systemie.

feature 03

Niesamowite wsparcie
ludzi dla ludzi

Podczas 14-dniowego okresu próbnego możesz zaprosić swój zespół i przetestować platformę programową w środowisku produkcyjnym. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zawsze możesz skontaktować się z naszym zespołem wsparcia. Jesteśmy tutaj aby pomóc!