Zarządzanie procesem

Możesz dostosować swoje tablice do konkretnych potrzeb swoich zespołów. Zamiast dzielić różne rodzaje pracy na osobne tablice, możesz zbudować wielowarstwową tablicę kanban, aby praca zespołów była widoczna w jednym miejscu.

01

Konfigurowalne procesy

Dysponując funkcjonalnością wieloprocesową, możesz zaprojektować dowolną tablicę, jaka tylko przyjdzie Ci do głowy. Wielowarstwowa struktura tablicy wspiera członków zespołu w ich indywidualnej oraz wspólnej pracy i daje podstawy do lepszej organizacji procesu, a także jego usprawniania.

feature 01
02

Proces Inicjatyw

Proces Inicjatyw to miejsce, w którym można tworzyć inicjatywy (większe zadania lub projekty) i automatycznie śledzić ich postępy. Jest to górny wiersz w tablicy, zaprojektowany tak, aby ułatwić dzielenie projektów na zadania, którymi można w łatwy sposób zarządzać i śledzić ich status bez zbędnego wysiłku.

feature 02
03

Harmonogramy

Harmonogram zapewnia zwinne podejście do planowania. Umożliwia on wizualizację przeszłych, bieżących i przyszłych projektów w widoku kalendarza.  Wizualizuj swoje projekty w harmonogramie kanban, podziel je na łatwe do zarządzania elementy pracy i śledź ich postępy w jednym miejscu.

feature 03
04

Widok planowania/Gantt'a

Zaplanuj swoje inicjatywy w interaktywnym widoku wykresu Gantta. Wizualizuj zależności między dostarczanymi elementami lub całymi projektami. Sprawdź postęp w realizacji zaplanowanych działań w porównaniu do rzeczywistego postępu projektu i pozostań na bieżąco z ryzykiem dzięki łańcuchom krytycznym.

feature 04
05

Kamienie milowe projektu

Wizualizuj istotne wydarzenia w cyklu życia projektu za pomocą kamieni milowych. Zmapuj, co musisz osiągnąć w swoim planie, aby zoptymalizować proces zarządzania projektem.

feature 05
06

Jawne zasady

Nasza platforma pozwala jasno zdefiniować i wizualizować zasady procesu. Te zasady i procedury pomagają w osiągnięciu wysokiego poziomu spójności i wspólnego zrozumienia tego, co należy zrobić na każdym etapie procesu.

feature 06
07

Zarządzanie przepływem od początku do końca

Reguły dotyczące przybycia i odjazdu pomagają w pełnym wertykalnym lub hierarchicznym zarządzaniu przepływem w Twojej organizacji. Możesz tworzyć polityki określające warunki, jakie praca powinna spełniać przy wchodzeniu lub wychodzeniu z różnych obszarów procesowych, aby osiągnąć płynne zarządzanie procesem.

feature 07
08

Priorytetyzacja na dużą skalę

Możesz użyć stałego uporządkowania kart, aby ustawić priorytety swojej pracy w oparciu o różne kryteria we wszystkich swoich przepływach pracy. W połączeniu z naszymi innymi zasadami procesowymi, platforma pomaga skoncentrować wysiłki na pracy, która ma największe znaczenie.

feature 08
09

Oczekiwany poziom usług

Oczekiwany poziom usług to maksymalny, uzgodniony czas, jaki elementy pracy powinien spędzić w danym procesie. Wizualizacja w tablicy kanban pozwala w łatwy sposób sprawdzić, które zadania zajmują więcej czasu niż oczekiwano.

feature 09
10

Ogranicz projekty w toku

Harmonogram to pierwszy w historii harmonogram z limitami pracy w toku WIP (Work In Progress) limits. Dzięki temu zespoły mogą ustawić maksymalną liczbę projektów lub inicjatyw, które mogą być w stanie realizować jednocześnie. Możesz w ten sposób uchronić swoje zespoły przed przeciążeniem i przyspieszyć realizację projektów.

feature 10

Niesamowite wsparcie
ludzi dla ludzi

Podczas 14-dniowego okresu próbnego możesz zaprosić swój zespół i przetestować platformę programową w środowisku produkcyjnym. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zawsze możesz skontaktować się z naszym zespołem wsparcia. Jesteśmy tutaj aby pomóc!