Analiza procesu

Dzięki naszemu rozbudowanemu i wydajnemu modułowi analitycznemu możesz analizować rezultaty procesu, optymalizować wydajność procesów i wprowadzać ciągłe udoskonalenia.

01

Skumulowany diagram przepływu

Diagram jest całościową wizualizacją przepływu pracy przez poszczególne etapy procesu. Pomaga analizować poziom prac wchodzących i wychodzących z systemu, dzięki czemu możesz osiągnąć stabilność i przewidywalność procesu. Łatwo wykryjesz wąskie gardła lub etapy, przez które praca nie przepływa prawidłowo.

feature 01
02

Wykres XY (punktowy) czasu wykonania

Wykres XY (punktowy) jest odwzorowaniem ukończonych elementów Twojego procesu. Wykres pomaga określić, kiedy i w jakim czasie elementy pracy w procesie zostały wykonane. Analizuj odchylenia w procesie i prognozuj, kiedy poszczególne elementy pracy zostaną ukończone.

feature 02
03

Heatmapa czasu wykonania

Dzięki temu wykresowi możesz dokładnie zrozumieć, ile czasu zajmuje zakończenie każdego etapu procesu. Korzystaj z tego wykresu, aby zidentyfikować miejsca, w których praca utknęła, dzięki czemu można eliminować wąskie gardła i przyspieszyć przepływ.

feature 03
04

Histogram czasu wykonania

Wizualizacja rozkładu czasu wykonania dla wszystkich ukończonych elementów procesu w danym okresie. Obserwuj histogram, aby przeanalizować, czy masz szeroki rozkład czasu wykonania i stale poprawiać przewidywalność przepływu w procesie.

feature 04
05

Wykres liniowy przepływu

Możesz wizualizować, ile pracy Twój zespół jest w stanie wykonać w danym okresie (dzień, tydzień, miesiąc itp.). Używaj linii trendu, aby zidentyfikować wzorce i zrozumieć, czy tempo dostarczania / przepustowość zespołu rośnie, czy maleje w czasie.

feature 05
06

Histogram przepustowości

Zwizualizuj rozkład przepustowości procesu i sprawdź, jak bardzo stabilne są wyniki Twojego zespołu. Możesz użyć histogramu, aby zrozumieć, jakie jest prawdopodobieństwo, że dany poziom przepustowości powtórzy się w przyszłości.

feature 06
07

Starzenie prac w toku

Wykorzystaj wykres do monitorowania elementów pracy będących aktualnie w toku i upewnij się, że praca nie "starzeje się" w procesie w nieskończoność. Zidentyfikuj, czy bieżące elementy pracy zajmują więcej czasu na danym etapie w porównaniu z wynikami z przeszłości, aby utrzymać stabilny czas wykonania w procesie.

feature 07
08

Wykres liniowy WIP

Wykres liniowy WIP służy do wizualizacji ilości pracy w toku gromadzonej przez zespół w czasie. Monitoruj i analizuj rosnące lub malejące trendy WIP, aby upewnić się, że liczba elementów w toku odpowiada możliwościom realizacyjnym zespołu.

feature 08
09

Efektywność przepływu

Zmierz efektywność swojego procesu za pomocą wykresu efektywności przepływu. Przeanalizuj, które etapy procesu przynoszą wartość dodaną, a które jej nie przynoszą, aby móc stale zwiększać efektywność przepływu pracy.

feature 09
10

Grupowanie blokerów

Przyjrzyj się blokerom w swoim procesie, korzystając z wykresu grupowania blokerów. Zrozum, ile czasu zabierają niektóre blokery i jak często występują w Twoim procesie. Przedyskutujcie najczęstsze przeszkody w przepływie w Waszym zespole i poszukajcie sposobów na zmniejszenie ich wpływu.

feature 10
11

Dynamika blokerów

Zapoznaj się z graficzną reprezentacją tego, kiedy w procesie wystąpiły określone blokery i kiedy zostały one usunięte. Śledź liczbę aktywnych blokerów na koniec danego okresu i analizuj ich wpływ.. Uzyskaj dostęp do statystyk zbiorczych, aby zbadać tempo, w jakim pojawiają się nowe blokery, pozostają aktywne lub są usuwane w Twoim procesie.

feature 11

Niesamowite wsparcie
ludzi dla ludzi

Podczas 14-dniowego okresu próbnego możesz zaprosić swój zespół i przetestować platformę programową w środowisku produkcyjnym. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zawsze możesz skontaktować się z naszym zespołem wsparcia. Jesteśmy tutaj aby pomóc!