Rezultaty/OKRy

Wizualizuj swoje OKR, wyznaczaj cele w całej organizacji i zobacz, jak codzienna praca przyczynia się do ich osiągnięcia.

01

Mierzalne rezultaty/OKRy

Zastosuj metodę OKR, określania celów z “mierzalnymi rezultatami”. Wykorzystaj inicjatywy do wizualizacji swoich najważniejszych celów i zdefiniuj związane z nimi rezultaty. Na tablicy kanban powiąż swoje cele z procesami realizacyjnymi.

feature 01
02

Postęp osiągania rezultatów

Łatwo aktualizuj status zdefiniowanych rezultatów i monitoruj zarówno swoje cele jak i postęp codziennych prac. Określ terminy realizacji, by monitorować i porównywać rzeczywisty postęp prac z planowanym. Obserwuj jak codzienne działania przyczyniają się do osiągnięcia głównych priorytetów biznesowych organizacji, tak by zapewnić spójność strategii i procesów realizacyjnych.

feature 02
03

Trendy rezultatów

Nasza platforma zapewnia również automatyczne prognozy dotyczące postępów wyników / kluczowych wyników na podstawie danych historycznych.  Wykorzystaj wykresy trendu rezultatów do mierzenia postępu w stosunku do planu bazowego, dzięki czemu określisz kiedy prawdopodobnie osiągniesz swoje cele.

feature 03
04

Trendy wyników

Platforma ta zapewnia również automatyczne prognozy dotyczące postępu w osiąganiu wyników/kluczowych rezultatów na podstawie danych historycznych. Wykorzystaj trendy wyników do pomiaru postępu w stosunku do punktu wyjścia, aby określić, kiedy jest prawdopodobne, że osiągniesz swoje cele.

feature 04

Niesamowite wsparcie
ludzi dla ludzi

Podczas 14-dniowego okresu próbnego możesz zaprosić swój zespół i przetestować platformę programową w środowisku produkcyjnym. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zawsze możesz skontaktować się z naszym zespołem wsparcia. Jesteśmy tutaj aby pomóc!