Ograniczanie prac w toku

Wprowadzenie do procesu limitów prac w toku pozwala ograniczyć wielozadaniowość, zmniejszyć wąskie gardła i utrzymać stały przepływ pracy dzięki dopasowaniu popytu do możliwości realizacyjnych.

01

Limity pracy w toku dla użytkownika

Można ustawić limity WIP na użytkownika, aby wskazać maksymalną liczbę zadań, jakie dana osoba może wykonać w przepływie pracy. Można zezwolić na przekraczanie ustalonych limitów lub też zablokować taką możliwość.

feature 01
02

Limity pracy w toku dla kolumny

W celu zapobieżenia nadmiernemu obciążeniu zdefiniuj limity prac w toku dla każdego etapu procesu. Zadbaj o to, aby zamiast ciągle rozpoczynać nową pracę, zacząć ją kończyć, co pozwoli zwiększyć produktywność zespołu.

feature 02
03

Limity pracy w toku dla wiersza

Ustanów limity WIP dla określonych części procesu, na przykład "Przyspieszone", i utrzymuj efektywny przepływ pracy określonego typu.

feature 03
04

Limity pracy w toku dla komórki

Oprócz dodawania prac w toku do poszczególnych użytkowników, kolumn i wierszy, można definiować prace w toku tylko dla określonych komórek na tablicy kanban.

feature 04
05

Limity prac w toku dla grupy kolumn

Nasza platforma oprogramowania umożliwia także dodawanie limitów WIP na grupę kolumn. Na przykład można ustawić całkowity limit WIP wynoszący 8 dla etapu "W trakcie", a następnie rozdzielić go na jego podetapy. Pomaga to w budowaniu prawdziwego systemu pull w procesie.

feature 05

Niesamowite wsparcie
ludzi dla ludzi

Podczas 14-dniowego okresu próbnego możesz zaprosić swój zespół i przetestować platformę programową w środowisku produkcyjnym. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zawsze możesz skontaktować się z naszym zespołem wsparcia. Jesteśmy tutaj aby pomóc!