Szybsze wprowadzanie funkcjonalności do produktu i wykorzystanie planowania opartego na danych w tworzeniu oprogramowania

Połącz wiele zespołów inżynierów oprogramowania i uzyskaj stabilny przepływ pracy pomiędzy nimi. Zapewnij zwinność procesu dostarczania oprogramowania i zwiększ zadowolenie klientów dzięki przewidywalnym wydaniom wysokiej jakości oprogramowania.

Jak Nasza Platforma Oprogramowania Wspiera Branżę Oprogramowania Komputerowego?

Tworzenie map drogowych produktów i łączenie ich z codzienną pracą inżynierską

Wizualizuj mapy drogowe swoich produktów w harmonogramach Kanban i śledź postępy w tworzeniu nowych wersji oprogramowania. Twórz epiki lub tematy, dekomponuj je i łącz w tablicach Kanban swoje plany z codziennymi czynnościami kodowania. Otrzymuj aktualizacje statusu w czasie rzeczywistym i w razie potrzeby łatwo dodawaj nowe szczegóły do historyjek użytkownika lub epików.

cards

Łączenie rozproszonych zespołów programistycznych

Zapewnij pełną przejrzystość pracy wielu zespołów programistycznych w różnych lokalizacjach za pomocą sieci powiązanych tablic Kanban. Zbuduj spójny system zarządzania pracą i usprawnij współpracę pomiędzy inżynierami oprogramowania, analitykami biznesowymi i specjalistami wsparcia. Synchronizuj i standaryzuj prace rozwojowe nad portfelem rozwiązań programistycznych.

cards

Promowanie zwinność dzięki planowaniu i prognozowaniu opartym na danych

Gromadź dane archiwalne z procesów i wykorzystuj je do planowania. Odejdź od szacowania w punktach (story points) i wykorzystaj symulacje Monte Carlo, aby stworzyć probabilistyczne prognozy, kiedy twój epik lub funkcjonalność zostaną ukończone. Korzystaj z systemu do automatycznej aktualizacji planów i dostosowania do zmieniających się wymagań klientów, takich jak dodawanie nowych funkcjonalności do produktów.

cards

Zwiększenie wydajności i automatyzacji w procesach tworzenia oprogramowania

Ogranicz pracę w toku (WIP), aby zoptymalizować przepływ funkcjonalności i zagadnień do produkcji, dopasuj popyt do możliwości i zbuduj system pull. Zmniejsz długie kolejki niedokończonych prac, mierz czas cyklu i przepustowość, aby szybciej wydawać działające oprogramowanie. Korzystaj z automatyzacji, aby szybko tworzyć karty Kanban i przenosić zgłoszenia techniczne z działu obsługi klienta do procesów w inżynierii oprogramowania.

cards

Umożliwienie ciągłego doskonalenia i zamknięcie pętli informacji zwrotnej

Podczas spotkań przeglądowych wizualizuj rezultaty projektu i zespołu w bardzo elastycznych panelach informacyjnych Kanban. Twórz raporty wszystkich "gotowych" funkcjonalności lub innych zadań inżynierskich i używaj znaków graficznych/wizualnych do oznaczania tych, które zostały zablokowane lub miały inne problemy techniczne w trakcie tworzenia. Zbieraj cenne wnioski, aby umożliwić ciągłe doskonalenie procesów.

cards

Dlaczego menedżerowie
kochają Businessmap

BMWC Constructors
Ben Jackman
Logistics Supervisor @BMWC Constructors
 Carl Schlenk AG
Dr. Adalbert Huber
Vice President, Badania & Rozwój i Kontrola Jakości @ Carl Schlenk AG
BoaVista
Cíntia Guberovic
Head of Transformation Office @BoaVista
Ultimate Software
Becky McNeeley
Dir. Software Eng. @Ultimate Software
Three Deep
Daniel Woodbeck
Director of Operations @Three Deep
 GE Aviation
Benoît Guillaud
Project Leader @ GE Aviation
Calidae
Jordi Medina
Information Technology and Services @Calidae
Codemotion
Jacopo Romei
Lean Coach @Codemotion
SSOE Group
Josh Zimmerman
Department Manager, Business Development – BIM2Fab® Steel @SSOE Group
Ben
Jackman
Logistics Supervisor BMWC Constructors

Oprogramowanie stworzyło zupełnie nowe środowisko skupione na komunikacji i transparentności w sposób pociągający wizualnie, jakiego przedtem nie widzieliśmy.

BMWC Constructors
Dr.
Adalbert
Huber
Vice President, Badania & Rozwój i Kontrola Jakości Carl Schlenk AG

Businessmap jest wspaniałym narzędziem do zarządzania projektami. Oferuje precyzyjny ogląd stanu zaawansowania zadań, dostarcza pełny obraz zaangażowania zespołów oraz promuje współpracę między wieloma zespołami. Umożliwiając efektywne śledzenie zadań oraz wizualizację procesów pracy, optymalizuje procesy zarządzania projektem i prowadzi do zwiększenia produktywności oraz zapobiega przeciążeniu pracą.

 Carl Schlenk AG
Cíntia
Guberovic
Head of Transformation Office BoaVista

Oprogramowanie pomogło nam poprawić komunikację między działami, stosując reguły biznesowe, które automatyzują żądania za pomocą synchronizacji kart między tablicami. W ten sposób każdy zespół może łatwo monitorować swój postęp, identyfikować SLA i wąskie gardła.

BoaVista
Becky
McNeeley
Dir. Software Eng. Ultimate Software

Businessmap to nie tylko wysoce konfigurowalne, posiadające wiele funkcjonalności narzędzie do wizualizacji naszej tablicy kanban, lecz także dodatkowe funkcjonalności jak reguły biznesowe oraz – co warte szczególnego podkreślenia – rozbudowany moduł analityczny. Wszystko to spowodowało, że stosujemy to narzędzie w naszej pracy.

Ultimate Software
Daniel
Woodbeck
Director of Operations Three Deep

Kiedy wychodzimy i rozmawiamy z klientami o rozwiązaniach od Businessmap, ludzie zaczynają uważniej słuchać, ponieważ też już wszystko słyszeli, ale my rzeczywiście to aktywnie realizujemy.

Three Deep

Benoît
Guillaud
Project Leader GE Aviation

Początkowo chciałem po prostu monitorować swoje produkty, lecz mapowanie procesu miało zupełnie niezamierzony efekt: zespół stworzył wspólne rozumienie sposobu realizacji pacy.

 GE Aviation
Jordi
Medina
Information Technology and Services Calidae

Przestaliśmy zakładać i zaczęliśmy analizować rzeczywistość. Narzędzie pomaga nam monitorować pracę członków zespołu i zastanawiać się nad tym, co dzieje się podczas trwania projektu i jego zadań, od pierwszego kontaktu z klientem aż do zakończenia realizacji.

Calidae
Jacopo
Romei
Lean Coach Codemotion

Businessmap to znacznie więcej niż piękne oprogramowanie kanban’owe. Jest tak potężne, jak tradycyjne systemy zarządzania projektami, a jednocześnie jest bardzo proste i intuicyjne w użytkowaniu.

Codemotion
Josh
Zimmerman
Department Manager, Business Development – BIM2Fab® Steel SSOE Group

…po trzech miesiącach nasz zespół lepiej współpracuje i efektywniej pracuje niż przedtem.

SSOE Group

Zaufane przez miliony, w tym osoby z listy Fortune 50