Wizualizacja przepływu produktów przemysłowych od projektu do hali produkcyjnej

Usprawnij współpracę między działami i zoptymalizuj dostarczanie produktu końcowego, dostosowując przepływ pracy inżynierskiej do produkcji na hali produkcyjnej. Twórz wizualne przepływy pracy na każdym etapie procesu.

Jak Nasza Platforma Oprogramowania Wspiera Branżę Inżynieryjno-Mechaniczną?

Wizualizowanie wszystkich operacji produkcyjnych i usprawnienie dzielenia się wiedzą

Korzystaj z cyfrowych tablic Kanban, aby zapewnić transparentność we wszystkich działach i wizualizuj przepływ pracy od projektów rysunków technicznych (projekty CAD) do wykonywania operacji mechanicznych (frezów) w hali produkcyjnej. Poznaj możliwości zespołów w różnych obszarach funkcjonalnych i wizualizuj wąskie gardła. Użyj kart Kanban, aby udostępnić szczegóły specyfikacji technicznych działom inżynieryjnym i produkcyjnym.

cards

Zautomatyzuj przepływ pracy i zamówień

Skonfiguruj integrację z systemem ERP lub wieloma aplikacjami w chmurze, aby wypełnić karty na tablicach Kanban dla pracy przychodzącej, takiej jak zamówienia sprzedaży, zlecenia produkcyjne i zamówienia zakupu. Twórz wiele zależności między kartami Kanban, takie jak łączenie zamówień zakupu surowców z zleceniem produkcyjnym. Zastosuj automatyzację, aby przenieść zlecenia produkcyjne do odpowiednich działów produkcyjnych w całej organizacji.

cards

Optymalizowanie przepływów pracy na wszystkich etapach produkcji

Niezależnie od tego, czy chodzi o projektowanie, inżynierię wsteczną, montaż/demontaż produktów czy kontrolę jakości, wykryj wąskie gardła w procesach i odpowiednio przydzielaj moce realizacyjne. Wizualizuj zależności, a nawet zapraszaj zewnętrznych dostawców do współpracy na swoich cyfrowych tablicach Kanban. Zrozum cały przepływ pracy i optymalizuj tam, gdzie jest to konieczne.

cards

Zmniejszenie wielkości partii produkcyjnych, aby zwiększyć przepływ między działami

Użyj sieci zarządzania (portfolio) i tablic Kanban na poziomie zespołów, aby zwiększyć przejrzystość projektów inżynieryjnych. Zdekomponuj proces produkcji i zmniejsz wielkość partii produkcyjnych. Użyj zależności nadrzędny/podrzędny, aby połączyć ze sobą całą strukturę zestawienia materiałów (BOM) i usprawnij przepływ operacji między działami.

cards

Zbieranie i analizowanie danych związanych z przepływem

Analizuj kluczowe metryki, takie jak czas realizacji, czas wykonania i przepustowość dla procesów inżynieryjnych i produkcyjnych, korzystając z wbudowanej analizy w naszej platformie. Podejmuj decyzje w oparciu o historyczne dane procesowe i umożliwiaj bardziej przewidywalne dostarczanie produktów przemysłowych.

cards

Dlaczego menedżerowie
kochają Businessmap

BMWC Constructors
Ben Jackman
Logistics Supervisor @BMWC Constructors
 Carl Schlenk AG
Dr. Adalbert Huber
Vice President, Badania & Rozwój i Kontrola Jakości @ Carl Schlenk AG
BoaVista
Cíntia Guberovic
Head of Transformation Office @BoaVista
Ultimate Software
Becky McNeeley
Dir. Software Eng. @Ultimate Software
Three Deep
Daniel Woodbeck
Director of Operations @Three Deep
 GE Aviation
Benoît Guillaud
Project Leader @ GE Aviation
Calidae
Jordi Medina
Information Technology and Services @Calidae
Codemotion
Jacopo Romei
Lean Coach @Codemotion
SSOE Group
Josh Zimmerman
Department Manager, Business Development – BIM2Fab® Steel @SSOE Group
Ben
Jackman
Logistics Supervisor BMWC Constructors

Oprogramowanie stworzyło zupełnie nowe środowisko skupione na komunikacji i transparentności w sposób pociągający wizualnie, jakiego przedtem nie widzieliśmy.

BMWC Constructors
Dr.
Adalbert
Huber
Vice President, Badania & Rozwój i Kontrola Jakości Carl Schlenk AG

Businessmap jest wspaniałym narzędziem do zarządzania projektami. Oferuje precyzyjny ogląd stanu zaawansowania zadań, dostarcza pełny obraz zaangażowania zespołów oraz promuje współpracę między wieloma zespołami. Umożliwiając efektywne śledzenie zadań oraz wizualizację procesów pracy, optymalizuje procesy zarządzania projektem i prowadzi do zwiększenia produktywności oraz zapobiega przeciążeniu pracą.

 Carl Schlenk AG
Cíntia
Guberovic
Head of Transformation Office BoaVista

Oprogramowanie pomogło nam poprawić komunikację między działami, stosując reguły biznesowe, które automatyzują żądania za pomocą synchronizacji kart między tablicami. W ten sposób każdy zespół może łatwo monitorować swój postęp, identyfikować SLA i wąskie gardła.

BoaVista
Becky
McNeeley
Dir. Software Eng. Ultimate Software

Businessmap to nie tylko wysoce konfigurowalne, posiadające wiele funkcjonalności narzędzie do wizualizacji naszej tablicy kanban, lecz także dodatkowe funkcjonalności jak reguły biznesowe oraz – co warte szczególnego podkreślenia – rozbudowany moduł analityczny. Wszystko to spowodowało, że stosujemy to narzędzie w naszej pracy.

Ultimate Software
Daniel
Woodbeck
Director of Operations Three Deep

Kiedy wychodzimy i rozmawiamy z klientami o rozwiązaniach od Businessmap, ludzie zaczynają uważniej słuchać, ponieważ też już wszystko słyszeli, ale my rzeczywiście to aktywnie realizujemy.

Three Deep

Benoît
Guillaud
Project Leader GE Aviation

Początkowo chciałem po prostu monitorować swoje produkty, lecz mapowanie procesu miało zupełnie niezamierzony efekt: zespół stworzył wspólne rozumienie sposobu realizacji pacy.

 GE Aviation
Jordi
Medina
Information Technology and Services Calidae

Przestaliśmy zakładać i zaczęliśmy analizować rzeczywistość. Narzędzie pomaga nam monitorować pracę członków zespołu i zastanawiać się nad tym, co dzieje się podczas trwania projektu i jego zadań, od pierwszego kontaktu z klientem aż do zakończenia realizacji.

Calidae
Jacopo
Romei
Lean Coach Codemotion

Businessmap to znacznie więcej niż piękne oprogramowanie kanban’owe. Jest tak potężne, jak tradycyjne systemy zarządzania projektami, a jednocześnie jest bardzo proste i intuicyjne w użytkowaniu.

Codemotion
Josh
Zimmerman
Department Manager, Business Development – BIM2Fab® Steel SSOE Group

…po trzech miesiącach nasz zespół lepiej współpracuje i efektywniej pracuje niż przedtem.

SSOE Group

Zaufane przez miliony, w tym osoby z listy Fortune 50