Ułatwienie komunikacji pomiędzy wieloma zespołami projektowymi i śledzenie wszystkich działań roboczych

Usprawnij współpracę pomiędzy zespołami produkcyjnymi i tymi, które znajdują się w wielu lokalizacjach realizacji projektu. Wizualizuj wszystkie czynności robocze, śledź i optymalizuj ich przepływ od projektu CAD do montażu w miejscu budowy.

W Jaki Sposób Nasza Platforma Oprogramowania Wspiera Architekturę i Budownictwo?

Zapewnienie pełnej przejrzystości w cyklu życia projektu

Wizualizuj przepływ pracy nad projektem od szacowania kosztów i procesów projektowania CAD/BIM do wytwarzania materiałów i ich montażu na placu budowy. Użyj cyfrowych tablic Kanban w celu ustrukturyzowania różnych procesów zarządzania projektem, aby na pierwszy rzut oka zobaczyć ich rezultaty.

cards

Niwelowanie luk między zespołami zajmującymi się produkcją, zaopatrzeniem i budową

Zastosuj wiele tablic Kanban i skuteczne reguły automatyzacji, aby zsynchronizować pracę pomiędzy wieloma zespołami budowlanymi pracującymi w różnych lokalizacjach. Łatwo twórz i śledź przepływ wniosków, gdy zespoły na budowie potrzebują wyprodukowania nowej części lub zakupienia ważnego surowca.

cards

Zarządzanie przepustowością i ograniczeniami

Zobacz nakłady pracy w procesach produkcyjnych oraz postęp prac we wstępnych rysunkach, aż do dostawy na plac budowy. Dowiedz się, kto nad czym pracuje i przydzielaj moce produkcyjne według zapotrzebowania. Używaj graficznych symboli do informowania o ograniczeniach, takich jak zablokowana praca oraz informuj wszystkich na bieżąco o rozwiązywanych problemach.

cards

Zwiększenie elastyczności w procesach projektowania CAD

W elastycznych tablicach Kanban mapuj tworzenie rysunków izometrycznych lub innych form rysunków 3D. Uzyskaj szybsze informacje zwrotne od klientów i ogranicz kosztowne przeróbki w dalszej części cyklu życia konstrukcji. Wizualizuj zależności między członkami zespołu i optymalizuj przepływ zadań projektowych do dalszych procesów. Użyj automatyzacji, aby szybko powiadomić członków zespołu, wtedy, gdy rysunek jest gotowy do wytworzenia.

cards

Analizuj dane i modyfikuj prognozy projektu

Nieprzerwanie gromadź dane dotyczące przepływu pracy, takie jak: czas realizacji, czas wykonania i przepustowość twoich procesów. Stosuj zaawansowaną analitykę Lean/Agile, aby mierzyć stabilność i przewidywalność procesów projektowania CAD lub produkcji. Wykorzystaj symulację Monte Carlo do określenia, na podstawie danych archiwalnych, możliwych prognoz ukończenia projektów oraz do modyfikacji wcześniejszych prognoz.

cards

Dlaczego menedżerowie
kochają Businessmap

BMWC Constructors
Ben Jackman
Logistics Supervisor @BMWC Constructors
 Carl Schlenk AG
Dr. Adalbert Huber
Vice President, Badania & Rozwój i Kontrola Jakości @ Carl Schlenk AG
BoaVista
Cíntia Guberovic
Head of Transformation Office @BoaVista
Ultimate Software
Becky McNeeley
Dir. Software Eng. @Ultimate Software
Three Deep
Daniel Woodbeck
Director of Operations @Three Deep
 GE Aviation
Benoît Guillaud
Project Leader @ GE Aviation
Calidae
Jordi Medina
Information Technology and Services @Calidae
Codemotion
Jacopo Romei
Lean Coach @Codemotion
SSOE Group
Josh Zimmerman
Department Manager, Business Development – BIM2Fab® Steel @SSOE Group
Ben
Jackman
Logistics Supervisor BMWC Constructors

Oprogramowanie stworzyło zupełnie nowe środowisko skupione na komunikacji i transparentności w sposób pociągający wizualnie, jakiego przedtem nie widzieliśmy.

BMWC Constructors
Dr.
Adalbert
Huber
Vice President, Badania & Rozwój i Kontrola Jakości Carl Schlenk AG

Businessmap jest wspaniałym narzędziem do zarządzania projektami. Oferuje precyzyjny ogląd stanu zaawansowania zadań, dostarcza pełny obraz zaangażowania zespołów oraz promuje współpracę między wieloma zespołami. Umożliwiając efektywne śledzenie zadań oraz wizualizację procesów pracy, optymalizuje procesy zarządzania projektem i prowadzi do zwiększenia produktywności oraz zapobiega przeciążeniu pracą.

 Carl Schlenk AG
Cíntia
Guberovic
Head of Transformation Office BoaVista

Oprogramowanie pomogło nam poprawić komunikację między działami, stosując reguły biznesowe, które automatyzują żądania za pomocą synchronizacji kart między tablicami. W ten sposób każdy zespół może łatwo monitorować swój postęp, identyfikować SLA i wąskie gardła.

BoaVista
Becky
McNeeley
Dir. Software Eng. Ultimate Software

Businessmap to nie tylko wysoce konfigurowalne, posiadające wiele funkcjonalności narzędzie do wizualizacji naszej tablicy kanban, lecz także dodatkowe funkcjonalności jak reguły biznesowe oraz – co warte szczególnego podkreślenia – rozbudowany moduł analityczny. Wszystko to spowodowało, że stosujemy to narzędzie w naszej pracy.

Ultimate Software
Daniel
Woodbeck
Director of Operations Three Deep

Kiedy wychodzimy i rozmawiamy z klientami o rozwiązaniach od Businessmap, ludzie zaczynają uważniej słuchać, ponieważ też już wszystko słyszeli, ale my rzeczywiście to aktywnie realizujemy.

Three Deep

Benoît
Guillaud
Project Leader GE Aviation

Początkowo chciałem po prostu monitorować swoje produkty, lecz mapowanie procesu miało zupełnie niezamierzony efekt: zespół stworzył wspólne rozumienie sposobu realizacji pacy.

 GE Aviation
Jordi
Medina
Information Technology and Services Calidae

Przestaliśmy zakładać i zaczęliśmy analizować rzeczywistość. Narzędzie pomaga nam monitorować pracę członków zespołu i zastanawiać się nad tym, co dzieje się podczas trwania projektu i jego zadań, od pierwszego kontaktu z klientem aż do zakończenia realizacji.

Calidae
Jacopo
Romei
Lean Coach Codemotion

Businessmap to znacznie więcej niż piękne oprogramowanie kanban’owe. Jest tak potężne, jak tradycyjne systemy zarządzania projektami, a jednocześnie jest bardzo proste i intuicyjne w użytkowaniu.

Codemotion
Josh
Zimmerman
Department Manager, Business Development – BIM2Fab® Steel SSOE Group

…po trzech miesiącach nasz zespół lepiej współpracuje i efektywniej pracuje niż przedtem.

SSOE Group

Zaufane przez miliony, w tym osoby z listy Fortune 50