Optymalizacja rozwoju złożonych silników i systemów lotniczych w drodze do ich certyfikacji

Zapewnij transparentność wszystkich strumieni wartości wymaganych do rozwoju silników lotniczych, awioniki lub systemów napędowych zarówno do użytku komercyjnego, jak i wojskowego. Stwórz centralne miejsce dla interesariuszy, w którym można śledzić wszystkie działania inżynierskie i lepiej rozumieć proces.

Jak Nasza Platforma Oprogramowania Pomaga w Przemyśle Lotniczym?

Zarządzanie nakładami pracy we wszystkich strumieniach wartości

Wizualizuj wszystkie przepływy pracy na wielu tablicach Kanban od określenia modyfikacji silnika przez zamówienia i prace laboratoryjne, aż po kontrolę jakości. Zobacz, kto nad czym pracuje i śledź postępy prac projektów inżynieryjnych lub poszczególnych zadań. Przechowuj zadania w backlogach (rejestrach) i łatwo nadawaj priorytety temu, co musi być zrobione dzisiaj lub dostarczone w przeciągu najbliższych tygodni.

cards

Łączenie zespołów inżynierskich i zarządzanie zależnościami

Utwórz sieć tablic Kanban i koordynuj pracę między zespołami inżynierskimi od wstępnych rysunków silnika/systemu do praktycznych zastosowań w laboratoriach. Wizualizuj zależności między zespołami i stosuj zasady automatyzacji, aby szybko powiadamiać zespoły odpowiedzialne za zaopatrzenie o konieczności zakupu czujników do silnika lub innych części.

cards

Usprawnianie procesów zezwalania na odstępstwa

Śledź i optymalizuj przepływ wniosków o pozwolenie na odstępstwo, wizualizując wąskie gardła i ograniczając pracę w toku (WIP). W tablicach Kanban użyj wierszy lub wielu procesów, aby oddzielić żądania od różnych dostawców i lepiej zorganizować proces. Zastosuj zasady automatyzacji, aby bezpośrednio na swojej tablicy otrzymywać zadania za pośrednictwem poczty e-mail/formularzy Sharepoint. Oceń je i szybko przekaż do zatwierdzenia koordynatorom ds. zgłoszeń jakościowych, a także innym inżynierom.

cards

Tworzenie map drogowych do certyfikacji i łączenie ich z codzienną pracą

Buduj wizualne plany harmonogramów i obserwuj postępy prac przy silnikach lotniczych lub w systemach awioniki w drodze do ich certyfikacji. Połącz swoje harmonogramy z tablicami Kanban w celu dopasowania planowania do realizacji i łatwego śledzenia, kiedy silniki będą gotowe do procedur testowych.

cards

Zwiększenie przewidywalności w procesach projektowania CAD oraz instalacji i montażu

Zbieraj dane dotyczące przepływu pracy, aby tworzyć bardziej przewidywalne przepływy pracy dla projektowania modeli CAD lub planowania prac montażowych. Wykorzystaj szereg wykresów do analizy i ciągłego doskonalenia procesów inżynieryjnych.

cards

Dlaczego menedżerowie
kochają Businessmap

BMWC Constructors
Ben Jackman
Logistics Supervisor @BMWC Constructors
 Carl Schlenk AG
Dr. Adalbert Huber
Vice President, Badania & Rozwój i Kontrola Jakości @ Carl Schlenk AG
BoaVista
Cíntia Guberovic
Head of Transformation Office @BoaVista
Ultimate Software
Becky McNeeley
Dir. Software Eng. @Ultimate Software
Three Deep
Daniel Woodbeck
Director of Operations @Three Deep
 GE Aviation
Benoît Guillaud
Project Leader @ GE Aviation
Calidae
Jordi Medina
Information Technology and Services @Calidae
Codemotion
Jacopo Romei
Lean Coach @Codemotion
SSOE Group
Josh Zimmerman
Department Manager, Business Development – BIM2Fab® Steel @SSOE Group
Ben
Jackman
Logistics Supervisor BMWC Constructors

Oprogramowanie stworzyło zupełnie nowe środowisko skupione na komunikacji i transparentności w sposób pociągający wizualnie, jakiego przedtem nie widzieliśmy.

BMWC Constructors
Dr.
Adalbert
Huber
Vice President, Badania & Rozwój i Kontrola Jakości Carl Schlenk AG

Businessmap jest wspaniałym narzędziem do zarządzania projektami. Oferuje precyzyjny ogląd stanu zaawansowania zadań, dostarcza pełny obraz zaangażowania zespołów oraz promuje współpracę między wieloma zespołami. Umożliwiając efektywne śledzenie zadań oraz wizualizację procesów pracy, optymalizuje procesy zarządzania projektem i prowadzi do zwiększenia produktywności oraz zapobiega przeciążeniu pracą.

 Carl Schlenk AG
Cíntia
Guberovic
Head of Transformation Office BoaVista

Oprogramowanie pomogło nam poprawić komunikację między działami, stosując reguły biznesowe, które automatyzują żądania za pomocą synchronizacji kart między tablicami. W ten sposób każdy zespół może łatwo monitorować swój postęp, identyfikować SLA i wąskie gardła.

BoaVista
Becky
McNeeley
Dir. Software Eng. Ultimate Software

Businessmap to nie tylko wysoce konfigurowalne, posiadające wiele funkcjonalności narzędzie do wizualizacji naszej tablicy kanban, lecz także dodatkowe funkcjonalności jak reguły biznesowe oraz – co warte szczególnego podkreślenia – rozbudowany moduł analityczny. Wszystko to spowodowało, że stosujemy to narzędzie w naszej pracy.

Ultimate Software
Daniel
Woodbeck
Director of Operations Three Deep

Kiedy wychodzimy i rozmawiamy z klientami o rozwiązaniach od Businessmap, ludzie zaczynają uważniej słuchać, ponieważ też już wszystko słyszeli, ale my rzeczywiście to aktywnie realizujemy.

Three Deep

Benoît
Guillaud
Project Leader GE Aviation

Początkowo chciałem po prostu monitorować swoje produkty, lecz mapowanie procesu miało zupełnie niezamierzony efekt: zespół stworzył wspólne rozumienie sposobu realizacji pacy.

 GE Aviation
Jordi
Medina
Information Technology and Services Calidae

Przestaliśmy zakładać i zaczęliśmy analizować rzeczywistość. Narzędzie pomaga nam monitorować pracę członków zespołu i zastanawiać się nad tym, co dzieje się podczas trwania projektu i jego zadań, od pierwszego kontaktu z klientem aż do zakończenia realizacji.

Calidae
Jacopo
Romei
Lean Coach Codemotion

Businessmap to znacznie więcej niż piękne oprogramowanie kanban’owe. Jest tak potężne, jak tradycyjne systemy zarządzania projektami, a jednocześnie jest bardzo proste i intuicyjne w użytkowaniu.

Codemotion
Josh
Zimmerman
Department Manager, Business Development – BIM2Fab® Steel SSOE Group

…po trzech miesiącach nasz zespół lepiej współpracuje i efektywniej pracuje niż przedtem.

SSOE Group

Zaufane przez miliony, w tym osoby z listy Fortune 50