Transparentność Projektu Zapewnia Prawdziwą Zwinność (Agility)

Uzyskaj transparentność na najwyższym szczeblu zarządzania. Zwizualizuj na konfigurowalnych tablicach wszystkie inicjatywy i projekty firmy od poziomu strategii do poziomu realizacji. Zobacz film pokazujący funkcjonalności zwinnego zarządzania projektami w naszym oprogramowaniu.

Jak Nasza Platforma Oprogramowania Wspiera Zarządzanie Projektami?

Optymalizacja procesów realizacji projektów

Przyśpiesz dostarczanie wartości klientowi dzięki zidentyfikowaniu i eliminacji blokerów oraz dzięki efektywnemu zarządzaniu wąskimi gardłami w procesie. Szybkie spojrzenie na Twoje tablice Kanban dostarczy Ci niezbędnych informacji o statusie realizacji zadań, zablokowanych zadaniach oraz zadaniach mogących spowolnić prace.

cards

Automatyzacja raportowania w projekcie

Oprogramowanie monitoruje, aktualizuje i automatycznie raportuje status wszystkich projektów, więc Ty nie musisz tego robić. Możesz w czasie rzeczywistym otrzymywać spersonalizowane, zawsze aktualne raporty statusu. Nie będziesz więc marnował czasu na szukanie pracowników i na eksportowanie arkuszy obliczeniowych. Wykorzystaj mechanizm automatyzacji dzięki regułom biznesowym, aby zaoszczędzić wiele godzin lub nawet dni poświęcanych zwykle na raportowanie wykonanych prac.

cards

Zarządzanie zależnościami między wieloma projektami

Śledź zależności między zespołami, obserwuj postęp prac powiązanych zadań i stwórz możliwe do zidentyfikowania powiązania w celu płynnej realizacji projektu. Nasze rozwiązanie do zarządzania pracą pomaga osiągnąć zwinność nawet w złożonym środowisku z wieloma skomplikowanymi projektami.

cards

Prognozowanie z dużą pewnością

Stosuj oparte na danych prognozowanie terminów realizacji projektu, wykorzystujące dane historyczne. Oferujemy najbardziej zaawansowany zbiór analiz przepływu, w tym skumulowany diagram przepływu, diagram XY (punktowy) czasu wykonania, wykres starzenia prac w toku, symulacje Monte Carlo, heatmapa czasu wykonania i wiele innych narzędzi, pomagając uzyskać odpowiedź na pytanie: kiedy projekt i/lub prace będą zrealizowane.

cards

Poprawienie współpracy

Wizualizacja realizowanych prac daje interesariuszom te same informacje, umożliwiając ich efektywną komunikację oraz wymianę informacji. Automatyczne raportowanie statusu i postępu prac mocno wspiera współwłaścicielstwo i współodpowiedzialność, a także efektywną pracę zespołową.

cards

Dlaczego menedżerowie
kochają Businessmap

BMWC Constructors
Ben Jackman
Logistics Supervisor @BMWC Constructors
 Carl Schlenk AG
Dr. Adalbert Huber
Vice President, Badania & Rozwój i Kontrola Jakości @ Carl Schlenk AG
BoaVista
Cíntia Guberovic
Head of Transformation Office @BoaVista
Ultimate Software
Becky McNeeley
Dir. Software Eng. @Ultimate Software
Three Deep
Daniel Woodbeck
Director of Operations @Three Deep
 GE Aviation
Benoît Guillaud
Project Leader @ GE Aviation
Calidae
Jordi Medina
Information Technology and Services @Calidae
Codemotion
Jacopo Romei
Lean Coach @Codemotion
SSOE Group
Josh Zimmerman
Department Manager, Business Development – BIM2Fab® Steel @SSOE Group
Ben
Jackman
Logistics Supervisor BMWC Constructors

Oprogramowanie stworzyło zupełnie nowe środowisko skupione na komunikacji i transparentności w sposób pociągający wizualnie, jakiego przedtem nie widzieliśmy.

BMWC Constructors
Dr.
Adalbert
Huber
Vice President, Badania & Rozwój i Kontrola Jakości Carl Schlenk AG

Kanbanize by Businessmap jest wspaniałym narzędziem do zarządzania projektami. Oferuje precyzyjny ogląd stanu zaawansowania zadań, dostarcza pełny obraz zaangażowania zespołów oraz promuje współpracę między wieloma zespołami. Umożliwiając efektywne śledzenie zadań oraz wizualizację procesów pracy, optymalizuje procesy zarządzania projektem i prowadzi do zwiększenia produktywności oraz zapobiega przeciążeniu pracą.

 Carl Schlenk AG
Cíntia
Guberovic
Head of Transformation Office BoaVista

Oprogramowanie pomogło nam poprawić komunikację między działami, stosując reguły biznesowe, które automatyzują żądania za pomocą synchronizacji kart między tablicami. W ten sposób każdy zespół może łatwo monitorować swój postęp, identyfikować SLA i wąskie gardła.

BoaVista
Becky
McNeeley
Dir. Software Eng. Ultimate Software

Kanbanize by Businessmap to nie tylko wysoce konfigurowalne, posiadające wiele funkcjonalności narzędzie do wizualizacji naszej tablicy Kanban, lecz także dodatkowe funkcjonalności jak reguły biznesowe oraz – co warte szczególnego podkreślenia – rozbudowany moduł analityczny. Wszystko to spowodowało, że stosujemy to narzędzie w naszej pracy.

Ultimate Software
Daniel
Woodbeck
Director of Operations Three Deep

Kiedy wychodzimy i rozmawiamy z klientami o rozwiązaniach od Businessmap, ludzie zaczynają uważniej słuchać, ponieważ też już wszystko słyszeli, ale my rzeczywiście to aktywnie realizujemy.

Three Deep

Benoît
Guillaud
Project Leader GE Aviation

Początkowo chciałem po prostu monitorować swoje produkty, lecz mapowanie procesu miało zupełnie niezamierzony efekt: zespół stworzył wspólne rozumienie sposobu realizacji pacy.

 GE Aviation
Jordi
Medina
Information Technology and Services Calidae

Przestaliśmy zakładać i zaczęliśmy analizować rzeczywistość. Narzędzie pomaga nam monitorować pracę członków zespołu i zastanawiać się nad tym, co dzieje się podczas trwania projektu i jego zadań, od pierwszego kontaktu z klientem aż do zakończenia realizacji.

Calidae
Jacopo
Romei
Lean Coach Codemotion

Kanbanize by Businessmap to znacznie więcej niż piękne oprogramowanie Kanban’owe. Jest tak potężne, jak tradycyjne systemy zarządzania projektami, a jednocześnie jest bardzo proste i intuicyjne w użytkowaniu.

Codemotion
Josh
Zimmerman
Department Manager, Business Development – BIM2Fab® Steel SSOE Group

…po trzech miesiącach nasz zespół lepiej współpracuje i efektywniej pracuje niż przedtem.

SSOE Group

Zaufane przez miliony, w tym osoby z listy Fortune 50