Spełnianie oczekiwań klientów i zwiększanie wydajności świadczenia usług IT

Zwiększ transparentność w całej firmie, aby z dowolnego miejsca dzielić się wiedzą pomiędzy zespołami i śledzić postęp prac nad wieloma usługami IT. Automatyzuj i optymalizuj procesy w zarządzaniu zgłoszeniami serwisowymi lub incydentami, dzięki czemu dostarczaj usługi zgodnie z określonymi umowami o poziomie świadczenia usług (SLA).

Jak Nasza Platforma Oprogramowania Wspiera Branżę Usług Informatycznych?

Budowanie przewidywalnej współpracy między zespołami operacyjnymi IT, zespołami wsparcia i biznesem

Pokaż działania wielu zespołów, od techników i konsultantów IT, pracowników pomocy technicznej (help desku) po specjalistów ds. sprzedaży i marketingu. Wykorzystaj sieć tablic Kanban do budowania połączonych strumieni wartości i śledzenia postępów prac z dowolnego miejsca. Wizualizuj zależności między usługami i usprawniaj synchronizację między zespołami, aby tworzyć przewidywalny przepływ rozwiązań informatycznych.

cards

Uzyskanie transparentności wielu usług IT

Wizualizuj portfel usług w organizacji IT, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, ochrona danych, przetwarzanie w chmurze itp. Szybko zobacz opracowywane usługi za pomocą sieci wielu tablic Kanban lub procesów. Powiąż każdy obszar usług z realizowanymi projektami i śledź ich postępy w odpowiedzialnych za nie zespołach przy pomocy roboczych przestrzeni zarządczych.

cards

Zarządzanie i automatyzacja przepływu zgłoszeń klientów IT

Mapuj procesy wsparcia IT w tablicach Kanban i zarządzaj przepływem przychodzących zgłoszeń, aż do ich rozwiązania. Użyj integracji poczty elektronicznej, aby przekształcić swoje tablice w system zgłoszeń i automatycznie twórz nowe karty Kanban dla zgłoszeń otrzymywanych od klientów pocztą elektroniczną. Przechowuj, śledź i uzyskaj dostęp do wszystkich konwersacji z klientami bezpośrednio w kartach Kanban.

cards

Tworzenie lepszych umów o poziomie świadczenia usług (SLA) i spełnianie oczekiwań klientów

Wprowadź w życie zaawansowaną analitykę Lean/Agile, aby mierzyć wskaźniki dostarczania, takie jak czas realizacji, czas cyklu i przepustowość. Gromadź dane w czasie rzeczywistym w celu stałego mierzenia przewidywalności procesów i skracaj czas reakcji pracowników działu zarządzania incydentami lub pomocy technicznej IT. Ustal bardziej realistyczne umowy SLA między wewnętrznymi zespołami lub użytkownikami końcowymi i coraz lepiej spełniaj oczekiwania klientów.

cards

Organizowanie i optymalizacja procesów dostarczania usług

Użyj elastycznych tablic Kanban do oddzielenia pilnych zgłoszeń IT od innych rodzajów pracy, aby pracować nad najważniejszym zadaniem we właściwym czasie. Wizualizuj kolejki w procesie, aby identyfikować i eliminować wąskie gardła. Oznaczaj zablokowane elementy pracy, aby informować o opóźnieniach w realizacji zadań technicznych/zgłoszeń i ograniczać pracę w toku (WIP) w celu zwiększenia wydajności procesu i szybszego reagowania na problemy klientów.

cards

Dlaczego menedżerowie
kochają Businessmap

BMWC Constructors
Ben Jackman
Logistics Supervisor @BMWC Constructors
 Carl Schlenk AG
Dr. Adalbert Huber
Vice President, Badania & Rozwój i Kontrola Jakości @ Carl Schlenk AG
BoaVista
Cíntia Guberovic
Head of Transformation Office @BoaVista
Ultimate Software
Becky McNeeley
Dir. Software Eng. @Ultimate Software
Three Deep
Daniel Woodbeck
Director of Operations @Three Deep
 GE Aviation
Benoît Guillaud
Project Leader @ GE Aviation
Calidae
Jordi Medina
Information Technology and Services @Calidae
Codemotion
Jacopo Romei
Lean Coach @Codemotion
SSOE Group
Josh Zimmerman
Department Manager, Business Development – BIM2Fab® Steel @SSOE Group
Ben
Jackman
Logistics Supervisor BMWC Constructors

Oprogramowanie stworzyło zupełnie nowe środowisko skupione na komunikacji i transparentności w sposób pociągający wizualnie, jakiego przedtem nie widzieliśmy.

BMWC Constructors
Dr.
Adalbert
Huber
Vice President, Badania & Rozwój i Kontrola Jakości Carl Schlenk AG

Businessmap jest wspaniałym narzędziem do zarządzania projektami. Oferuje precyzyjny ogląd stanu zaawansowania zadań, dostarcza pełny obraz zaangażowania zespołów oraz promuje współpracę między wieloma zespołami. Umożliwiając efektywne śledzenie zadań oraz wizualizację procesów pracy, optymalizuje procesy zarządzania projektem i prowadzi do zwiększenia produktywności oraz zapobiega przeciążeniu pracą.

 Carl Schlenk AG
Cíntia
Guberovic
Head of Transformation Office BoaVista

Oprogramowanie pomogło nam poprawić komunikację między działami, stosując reguły biznesowe, które automatyzują żądania za pomocą synchronizacji kart między tablicami. W ten sposób każdy zespół może łatwo monitorować swój postęp, identyfikować SLA i wąskie gardła.

BoaVista
Becky
McNeeley
Dir. Software Eng. Ultimate Software

Businessmap to nie tylko wysoce konfigurowalne, posiadające wiele funkcjonalności narzędzie do wizualizacji naszej tablicy kanban, lecz także dodatkowe funkcjonalności jak reguły biznesowe oraz – co warte szczególnego podkreślenia – rozbudowany moduł analityczny. Wszystko to spowodowało, że stosujemy to narzędzie w naszej pracy.

Ultimate Software
Daniel
Woodbeck
Director of Operations Three Deep

Kiedy wychodzimy i rozmawiamy z klientami o rozwiązaniach od Businessmap, ludzie zaczynają uważniej słuchać, ponieważ też już wszystko słyszeli, ale my rzeczywiście to aktywnie realizujemy.

Three Deep

Benoît
Guillaud
Project Leader GE Aviation

Początkowo chciałem po prostu monitorować swoje produkty, lecz mapowanie procesu miało zupełnie niezamierzony efekt: zespół stworzył wspólne rozumienie sposobu realizacji pacy.

 GE Aviation
Jordi
Medina
Information Technology and Services Calidae

Przestaliśmy zakładać i zaczęliśmy analizować rzeczywistość. Narzędzie pomaga nam monitorować pracę członków zespołu i zastanawiać się nad tym, co dzieje się podczas trwania projektu i jego zadań, od pierwszego kontaktu z klientem aż do zakończenia realizacji.

Calidae
Jacopo
Romei
Lean Coach Codemotion

Businessmap to znacznie więcej niż piękne oprogramowanie kanban’owe. Jest tak potężne, jak tradycyjne systemy zarządzania projektami, a jednocześnie jest bardzo proste i intuicyjne w użytkowaniu.

Codemotion
Josh
Zimmerman
Department Manager, Business Development – BIM2Fab® Steel SSOE Group

…po trzech miesiącach nasz zespół lepiej współpracuje i efektywniej pracuje niż przedtem.

SSOE Group

Zaufane przez miliony, w tym osoby z listy Fortune 50