Zwiększenie operacyjnej transparentności. Zespoły inżynierskie realizują efektywne kosztowo projekty o wysokiej jakości.

Zwizualizuj plany rozwoju produktów i zdekomponuj je na realizowalne komponenty. Monitoruj w czasie rzeczywistym postęp realizacji projektu. Skróć cykle rozwojowe dzięki wykorzystaniu odkrytego potencjału do optymalizacji.

Jak Nasza Platforma Oprogramowania Wspiera Dział Inżynieryjny?

Monitoruj projekty w czasie rzeczywistym

Wizualizuj postęp prac projektów inżynierskich. Monitoruj w czasie rzeczywistym kamienie milowe i szybko adaptuj się do pojawiających się zmian i reaguj na problemy. Powiąż planowanie z realizacją, tak byś mógł łatwo porównywać pozostałą do zrealizowania pracę z już zakończoną.

cards

Wizualizuj zależności i udoskonal współpracę między zespołami

Wykorzystaj powiązane tablice Kanban do wizualizacji zależności między wieloma zespołami rozwoju produktów oraz projektami. Osiągnij łatwą synchronizację pomiędzy procesami projektowania, zaopatrzenia i procesami wytwarzania. Umożliw lepsze podejmowanie decyzji dzięki monitorowaniu wszystkich zależności między projektami oraz ograniczeniami.

cards

Uczyń swoje procesy stabilnymi i przewidywalnymi

Zbuduj fundament stabilnych procesów inżynierskich dzięki wprowadzeniu limitów prac w toku zarówno na poziomie zespołu, jak i projektu. Skoncentruj uwagę zespołów na ich najważniejszych zadaniach i zmniejsz prawdopodobieństwo wysokich kosztów poprawek, wynikających z ich przeciążenia. Dopasuj zapotrzebowanie na pracę z możliwościami realizacyjnymi i zbuduj Lean’owy proces dostarczający wartość Twoim klientom.

cards

Niezawodna realizacja projektów z wykorzystaniem prognozowania na podstawie danych

Spełnij oczekiwania klientów, dostarczając im niezawodne prognozy, a nie oszacowania oparte na błędnych założeniach. Nasze oprogramowanie umożliwia zbieranie i analizę danych dotyczących procesów, co pozwala na określenie realistycznych terminów zakończenia projektów wraz z klientami.

cards

Zbieraj wszystkie informacje w jednym miejscu

Porzuć niezliczone eksporty i importy danych między narzędziami. Możemy przechować wszystkie dane z różnych systemów, wykorzystywanych w Twoich procesach pracy. Dzięki elastycznym API naszej platformy możesz zebrać wszystkie dane razem, co pozwoli Ci skupić się na najważniejszych zadaniach.

cards

Dlaczego menedżerowie
kochają Businessmap

BMWC Constructors
Ben Jackman
Logistics Supervisor @BMWC Constructors
 Carl Schlenk AG
Dr. Adalbert Huber
Vice President, Badania & Rozwój i Kontrola Jakości @ Carl Schlenk AG
BoaVista
Cíntia Guberovic
Head of Transformation Office @BoaVista
Ultimate Software
Becky McNeeley
Dir. Software Eng. @Ultimate Software
Three Deep
Daniel Woodbeck
Director of Operations @Three Deep
 GE Aviation
Benoît Guillaud
Project Leader @ GE Aviation
Calidae
Jordi Medina
Information Technology and Services @Calidae
Codemotion
Jacopo Romei
Lean Coach @Codemotion
SSOE Group
Josh Zimmerman
Department Manager, Business Development – BIM2Fab® Steel @SSOE Group
Ben
Jackman
Logistics Supervisor BMWC Constructors

Oprogramowanie stworzyło zupełnie nowe środowisko skupione na komunikacji i transparentności w sposób pociągający wizualnie, jakiego przedtem nie widzieliśmy.

BMWC Constructors
Dr.
Adalbert
Huber
Vice President, Badania & Rozwój i Kontrola Jakości Carl Schlenk AG

Businessmap jest wspaniałym narzędziem do zarządzania projektami. Oferuje precyzyjny ogląd stanu zaawansowania zadań, dostarcza pełny obraz zaangażowania zespołów oraz promuje współpracę między wieloma zespołami. Umożliwiając efektywne śledzenie zadań oraz wizualizację procesów pracy, optymalizuje procesy zarządzania projektem i prowadzi do zwiększenia produktywności oraz zapobiega przeciążeniu pracą.

 Carl Schlenk AG
Cíntia
Guberovic
Head of Transformation Office BoaVista

Oprogramowanie pomogło nam poprawić komunikację między działami, stosując reguły biznesowe, które automatyzują żądania za pomocą synchronizacji kart między tablicami. W ten sposób każdy zespół może łatwo monitorować swój postęp, identyfikować SLA i wąskie gardła.

BoaVista
Becky
McNeeley
Dir. Software Eng. Ultimate Software

Businessmap to nie tylko wysoce konfigurowalne, posiadające wiele funkcjonalności narzędzie do wizualizacji naszej tablicy kanban, lecz także dodatkowe funkcjonalności jak reguły biznesowe oraz – co warte szczególnego podkreślenia – rozbudowany moduł analityczny. Wszystko to spowodowało, że stosujemy to narzędzie w naszej pracy.

Ultimate Software
Daniel
Woodbeck
Director of Operations Three Deep

Kiedy wychodzimy i rozmawiamy z klientami o rozwiązaniach od Businessmap, ludzie zaczynają uważniej słuchać, ponieważ też już wszystko słyszeli, ale my rzeczywiście to aktywnie realizujemy.

Three Deep

Benoît
Guillaud
Project Leader GE Aviation

Początkowo chciałem po prostu monitorować swoje produkty, lecz mapowanie procesu miało zupełnie niezamierzony efekt: zespół stworzył wspólne rozumienie sposobu realizacji pacy.

 GE Aviation
Jordi
Medina
Information Technology and Services Calidae

Przestaliśmy zakładać i zaczęliśmy analizować rzeczywistość. Narzędzie pomaga nam monitorować pracę członków zespołu i zastanawiać się nad tym, co dzieje się podczas trwania projektu i jego zadań, od pierwszego kontaktu z klientem aż do zakończenia realizacji.

Calidae
Jacopo
Romei
Lean Coach Codemotion

Businessmap to znacznie więcej niż piękne oprogramowanie kanban’owe. Jest tak potężne, jak tradycyjne systemy zarządzania projektami, a jednocześnie jest bardzo proste i intuicyjne w użytkowaniu.

Codemotion
Josh
Zimmerman
Department Manager, Business Development – BIM2Fab® Steel SSOE Group

…po trzech miesiącach nasz zespół lepiej współpracuje i efektywniej pracuje niż przedtem.

SSOE Group

Zaufane przez miliony, w tym osoby z listy Fortune 50